Modelové otázky k přijímacím zkouškám

Eshop Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

biologiechemie
Modelové otázky k přijímacím zkouškám z biologie

Modelové otázky k přijímacím zkouškám z biologie

Základní požadavky na znalosti k přijímacím zkouškám na FAPPZ vycházejí z obsahové náplně předmětu biologie v rozsahu gymnaziální látky a doporučených publikací.

zakoupit

Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie

Základní požadavky na znalosti k přijímacím zkouškám na FAPPZ vycházejí z obsahové náplně předmětu chemie v rozsahu gymnaziální látky a doporučených publikací.

Zakoupit
Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie

Iinformace o přijímacím řízení

Ke studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze je třeba podat přihlášku do bakalářských či navazujících magisterských programů studia pouze formou elektronické přihlášky.

ODKAZ